Search (Vyhledávání)

Friday, July 6, 2012

Foto měsíce (Photo of the month)

Červen 2012
Pro červen vybírám fotku z průzkumu v Mutěnicích u Hodonína, kde jsem během jednoho dne zjistil až 67 druhů ptáků. Mladý strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) se nechal vylákat ven z dutiny na nahrávku svého druhu.


June 2012
For June I have chosen a photo from the trip to Mutěnice near Hododín, where I have identified 67 bird species. Young Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) was lured with the voice record of its species and finally showed itself to me.

No comments:

Post a Comment