Search (Vyhledávání)

Sunday, May 27, 2012

Zprávy z chovu (Reports from home breeding)

26.5. 2012 za mé nepřítomnosti došlo k radostné události. Trio malých gekonů Rhacodactylus ciliatus je konečně kompletní! Už se dají pomalu určovat barevné varianty. První mládě je zbarveno ve formě Creamsicle (vylíhnutí v teráriu při vyšší teplotě). Další dva přírůstky z inkubátoru jsou zbarveny typem Fire a Fire/Creamsicle.

Teplota hraje při inkubaci tohoto druhu velikou roli. Mláďata z vajec inkubovaných při teplotách vyšších než 24 °C se sice líhnou velice brzy (za kolem 50 dní), ale nejsou dostatečně silná. První mládě, teď už měsíc staré, tedy ještě jen s obtížemi leze po stěnách a zatím samostatně nepřijímá potravu. Naproti tomu nově vylíhlí sourozenci jsou hodně aktivní a lezou bez problémů. 
On the 26th May 2012, while I was absent, a happy event happened. A trio of small Rhacodactylus ciliatus geckos is finally complete! We are now consequently able to distinguish their colour forms. The first youngster is coloured in Creamsicle form (it was hatched in the tank with a higher temperature). The other two youngsters from incubator are coloured the Fire and Fire/Creamsicle morph. 

The temperature plays a major role in incubation of this species. The youngsters from eggs incubated in temperature higher than 24°C do hatch very early (approximately in 50 days) but they are not strong enough. The first youngster, which is now one month old therefore still struggles to climb and can’t eat by itself. On the other hand, the new-hatched siblings are very active and climb without any trouble.
 

No comments:

Post a Comment