Search (Vyhledávání)

Thursday, May 24, 2012

Zprávy z chovu (Reports from home breeding)

Dne 24. 5. 2012 se vylíhlo už druhé mládě z poslední snůšky pagekona Rhacodactylus ciliatus. První mládě je staré už přes měsíc. V inkubátoru se nachází ještě jedno vejce, doufejme že jeho vývoj probíhá v pořádku.

Rhacodactylus ciliatus je druh z podčeledi Diplodactylinae, která má své zástupce v Austrálii, Nové Kaledonii a na Novém Zélandu. Rod Rhacodactylus se vyskytuje jen na ostrovech tvořící Novou Kaledonii. Tento gekon byl popsán už v roce 1866, v dvacátém století byl ale považován za vyhynulého a znovuobjeven byl až v roce 1994. Obývá jenom jižní část ostrova Grande Terre, dále Isla de Pines a Komoto. V případě zájmu můžu poskytnout další informace o chovu.

27.4.2012
24.5.2012

On the 24 May 2012 already the second small crested gekko lizard Rhacodactylus ciliatus hatched. The first one is over one month old. There is still another egg left in the incubator, we hope that it will develop well.

Rhacodactylus ciliatus is a species from subfamily Diplodactylinae, which comprises species from Australia, New Caledonia and New Zealand. Genus Rhacodactylus lives only on the islands which form New Caledonia. This species was described in 1866, but in the 20th century it was believed to be extinct and was rediscovered only in 1994. It has range only on the south of the Grande Terre island, then on Isla de Pines and Komoto island. In case of interest I can provide more information about the breeding.

No comments:

Post a Comment