Search (Vyhledávání)

Sunday, July 7, 2013

Deník zoologa z Madagaskaru (Zoological diary from Madagascar)

Den desátý - chléb každodenní na Madagaskaru

(English version at the end of article)

V nejbohatším městě ostrova, Antsirabe, jsme si ráno prohlédli centrum. Bydleli jsme ve starém koloniálním hotelu v areálu lázní. Celá budova opravdu překypovala objevitelskou atmosférou tehdejšího období. Po hlavní třídě se procházeli koně, všude kolem byli prodavači drahokamů a zaujala nás dovezená platanová alej. Nejvýraznějším prvkem byl ovšem památník malgašským vojákům padlým v bojích během obou světových válek za francouzskou armádu. Já jsem si pochopitelně všímal také zdejší městské fauny, typickými ptáky jsou zde poštolka madagaskarská (Falco newtoni) a konipas madagaskarský (Motacilla flaviventris). 


Navštívili jsme obchod s drahokamy, zkamenělinami a dalšími velice vzácnými přírodninami. Bylo se opravdu na co dívat - některé exponáty byly skoro tak vysoké jako já. Kromě toho zde byly samozřejmě vzácné želvy paprsčité (Geochelone radiata) a také papoušci vaza velcí (Coracopsis vasa). Rozhodně se mi nelíbilo umístění želv na štěrku a přímém slunci - posuďte sami z fotografie. Mě ale nejvíc zaujali drobní gekoni druhu Lygodactylus pictus, kteří se nenápadně pohybovali v květináčích a na stěnách. Vyskytují se jenom v malé oblasti centrálního Madagaskaru kolem města Antsirabe. 


Po prohlídce obchodu s nesmírně vzácným zbožím jsme měli možnost vidět druhou a častější stránku Madagaskaru. Navštívili jsme místo, kde se vyrábějí suvenýry z rohů zebu. Všechno nářadí a stroje jsou zde vyráběné ze součástek nalezených na smetišti a na ulici. Dokonce každý zářez na brusném kotouči je dělán ručně... Navzdory všem obtížím jsou výrobky nádherné a nápadité. Nejeden člověk po mém návratu měl z originálních suvenýrů radost... Další rodina nedaleko měla malou výrobnu drobných modelů kol, letadel a dalších dopravních prostředků. Všechny miniatury vznikaly z odpadního materiálu, kola modelů jsou například vyrobena z infuzních hadiček. Každopádně výrobky z této továrničky budily úžas u většiny turistů.


Nejmarkantnější ukázka těžkého živobytí v jedné z nejchudších zemí světa nás ale čekala na cestě za tropickým rájem v národním parku Mantadia. Zastavili jsme se ve městě Ambatolampy, které je známé svojí výrobou suvenýrů a nádobí z hliníku. Zdejší muži pracují v prašném a horkém prostředí, a navíc manipulují holýma rukama s roztaveným kovem. Cena předmětů z této výroby je velice nízká a nezaručuje ani zdaleka dostatečný výdělek pro slušný život. Je otázkou, jestli je tato práce lepší než žádná práce... Večer jsme dorazili za tmy do Vakona Lodge, což je slavný kamp nedaleko národního parku Mantadia a rezervace Analamazaotra. Zde na mě čekal bohatý zoologický program a proto jsem brzo zalehl ke spánku. 

We walked around the centre of Antsirabe, the richest city of Madagascar, in the morning. Our hotel was old and in colonial style. Whole building was full of atmosphere from the time of spa here. There where horses on the main road, sellers of gems and the interesting thing was the alley of plane trees. The most striking object was the monument of dead soldiers, who have fought for the French army in both world wars. I was of course interested in the fauna around the houses and the typical species where the madagascarian kestrel (Falco newtoni) and the madagascarian wagtail (Motacilla flaviventris).


We visited the shops full of gems, fossils and other rare nature objects. Some exemplars were as tall as me. Apart of that there were the radiated tortoises (Geochelone radiata) and the greater vasa parrots (Coracopsis vasa). I definitely didn't like the way they treated the tortoises - they were left on the direct sunlight  and you can get your own opinion from the photo. I was very interested in small gecko lizards from species , which were moving on the walls and flowerpots. You can find them only in a small area of central Madagascar near Antsirabe. 
After the visit in the shop we could see the second and much more common part of the island. The first stop was in the manufacture for the souvenirs made from the horns of zebu. All equipment is handmade from the material left on the junkyards and the streets, even the notches on the wheel for working with the horns. Despite the difficulties the resulting objects are beautiful and many people were happy when I gave something from them to them. Next family had the manufacture for production of miniatures of means of transport. Again it resulted from the material found in trashs and junkyards, for example the wheel of little bicycle is made from the infusion tubing. 


The most striking example of the poverty on Madagascar came on our way to the tropical eden in the Mantadia national park. We stopped in the city named Ambatolampy, which is known for its manufacture for objects and dishes from aluminium. The men manipulate with the melted metal only with their naked hands and spend whole day in the enviroment full of dust and heat. The price for selling the objects and dishes is very low and not enough to secure the wealthy life for their families. It is a question, if this job is better than no job... In the late evening we arrived to Vakona Lodge near Mantadia national park and the Analamazaotra reserve. I wanted to be prepared for the rich zoological program, so went to sleep early. 


1 comment:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Připojte se k úspěchu Spojte se s více než 4,000,000 investorů a obchodníků ze 170 zemí

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    ReplyDelete