Search (Vyhledávání)

Tuesday, June 18, 2013

Sledujte mě v terénu (Follow me on travels)

Flóra a fauna Karpat 
Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika 2013
Quest Nature Tours/ Etours Travel

(English version at the end of the article)


Jsem velice potěšen, že můžu napsat reportáž o zájezdu, který organizovaly cestovní kanceláře Quest Nature Tours (Kanada) a Etours Travel (Česká republika). Byl jsem průvodcem této cesty a mým úkolem bylo ukázat lidem ze Severní Ameriky co nejvíc z diverzity ptáků střední Evropy a kulturního a přírodního bohatství. Abychom zajistili co nejvyšší kvalitu, pozvali jsme několik lokálních průvodců znalých místních poměrů. Dohromady dorazilo 12 lidí včetně průvodce pro Quest Nature Tours, Dava Milsoma. Jiří Mikulec, zakladatel Etours Travel byl s námi ve Vídni a vedl zbytek zájezdu po mém odchodu. Po celou dobu byl našim řidičem Martin Sázel.

Den první

Prvním úkolem bylo vyzvednout všechny účastníky z letiště nebo z vlakového nádraží Westbahnhof před obědem. Ten se konal v hotelu Delta, kde jsme strávili jednu noc. Po obědě jsme se setkali s Karlem, místním historikem, který nás provedl s komentářem přes centrum Vídně. Nechyběl Hundertwasserhaus, Hofburg a Stephansdom. Dozvěděli jsme se mnoho také o samotných počátcích města, řece Dunaj a Habsburské monarchii. Nakonec jsme navštívili nejstarší Vídeňskou restauraci Griechenbiesl.


Den druhý

Ráno jsme opustili hotel a přesunuli se do Schönbrunnu, kde jsem začal s ukazováním místních druhů ptáků. Uskutečnili jsme krátkou procházku v zahradách kolem paláce. Objevili jsme běžné druhy pěvců, jako sýkory koňadry, modřinky, kosy černé a mnoho vran černých a šedých. Nejzajímavější pro skupinu byl strakapoud jižní, kterého jsme viděli z veliké blízkosti a jeho pozorování bylo jedním z cílů pro mnoho lidí. Po ornitologické procházce následovala komentovaná procházka uvnitř paláce a náš program ve Vídni jsme ukončili v nedaleké restauraci. Jiří nás zde opustil a já jsem vedl skupinu do regionu Burgenland, který je velice dobře znám díky produkci vína a Neziderskému jezeru. Dorazili jsme do městečka Illmitz, které má skvělou polohu vzhledem k zajímavostem kolem. Naším hotelem byl Johannes Zeche. Oblast, kterou jsme chtěli další dva dni prozkoumávat, patří mezi nejlepší lokality pro birdwatching ve střední Evropě. Hned po ubytování jsme navštívili jednu z nich nedaleko Illmitzu. Byli zde hnízdící tenkozobci opační a pisily čáponohé a všudepřítomné husy velké. Výčet druhů byl samozřejmě mnohem širší, ale za nejcennější pozorování jsme považovali dva jespáky křivozobé, pravděpodobně poslední kusy kolem Nezideru před migrací. Bohužel počasí bylo velice nepříznivé a z nebe se snesla bouřka krátce po našem příjezdu. 


Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Mládě vrabce domácího (Passe domesticus)
Husy velké (Anser anser) a labutě velké (Cygnus olor) na první lokalitě nedaleko Neziderského jezera

Den třetí

Dnes jsme měli program kompletně zameřený na birdwatching v oblasti kolem Neziderského jezera. Je to jedno z největších jezer ve střední Evropě (dlouhé 36 kilometrů). Nachází se zde jedna z nejlepších oblastí mokřadů na slaných půdách na světě. Z ekosystémů jsou důležité nejen mokřady, ale také rákosiny a slaná menší jezera a sezonně vysychající nádrže. Hotel jsme opustili ještě před snídaní, abychom zvýšili šance na pozorování jednoho z nejohroženějších a zároveň největšího ptáka Evropy. Cestovali jsme za ním na lokalitu nedaleko maďarských hranic a jednalo se pochopitelně o dropa velkého. Přírodní rezervace nedaleko městečka Andau je slavná také díky mostu s názvem Brücke von Andau. Na tomto místě tisíce Maďarů uprchlo do Rakouska během Maďarské revoluce v roce 1956. Brzké vstávání bylo dobrou volbou pro ty, kteří chtěli vidět jednoho z nejtěžších létajících ptáků na světě. Nakonec jsme zaznamenali 7 jedinců, převážně samců. Bylo to pro skupinu vzrušující pozorování, protože jeden samec dokonce tokal. Kromě toho jsme přidali pozorování ptáků adaptovaných na otevřené biotopy - skřivany polní a bramborníčky hnědé. Zde jsou fotografie dropů z naší výpravy do oblasti kolem Nezideru před zájezdem. 
Dropi velcí (Otis tarda)
Po snídani jsme pokračovali v objevování zdejší přírody. Nejprve jsme se zdrželi v přístavu přímo na břehu Neziderského jezera, kde jsme mohli pozorovat pěknou diverzitu rákosních ptáků (rákosníci proužkovaní a velcí, strnad rákosní, moudivláček lužní nebo sýkořice vousatá). Po cestě zpátky jsme se rozhodli zastavit se u lokality navštívené den předtím. Bylo potěšením sledovat za lepšího počasí tenkozobce opačné a pisily čáponohé na hnízdech, navíc jsme do viděli například tři druhy kulíků, vodouše rudonohé, zrzohlávky rudozobé nebo husice liščí. Před výjezdem na místo z nejvyšší rozhlednou v okolí jsme se podívali do hezkého infocentra. Na oběd jsme měli objednaný piknik a díky tomu jsme mohli strávit celý den v terénu. Kulík bledý byl hodnotnou odměnou na tomto stanovišti, pravděpodobně zde trávil poslední chvíle před dlouhou migrací na sever do Arktidy. Nedaleké porosty starých stromů jsou vhodným biotopem pro dudka, ale pozorovali jsme ho až na poslední lokalitě tohoto dne. Checklist, který jsme zkompletovali před večeří, byl impozantní - 80 druhů za den. Domluvil jsem pro zájemce ochutnávku místního vína, které patří k nejlepším na světě. 


Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Husa velká (Anser anser)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)

Den čtvrtý

Během čtvrtého dne jsme navštívili 4 země. Opustili jsme hotel Johannes Zeche s hnízdem čápů bílých na střeše a vypravili jsme se do Maďarska. Tam jsme měli v plánu prozkoumat lokalitu nedaleko Neziderského jezera, ale naneštěstí nám nepřálo počasí tak jako předešlý den. V důsledku toho jsme byli nuceni strávit dost času v autobusu. Navzdory všemu jsme ale pozorovali zaznamenali několik skvělých pozorování, především orla královského a kormorána malého. Viděli jsme také stádo uherského stepního skotu, plemena s historií sahající až do devátého století. Dál jsme pokračovali na Slovensko. Po cestě jsme se ale zastavili na krátkou prohlídku paláce Esterháza  v městečku Fertőd, který bývá nazýván také jako "Versailles Maďarska." Po určitou dobu zde pobýval slavný hudební skladatel Joseph Haydn. Jak jsme cestovali na sever, dostali se k nám správy o záplavách v České republice. V silném dešti jsme si udělali krátkou prohlídku hlavního města Slovenska, Bratislavy a dorazili jsme do lokality Devínska Kobyla nedaleko Devínskej Novej Vsi.  

Tato oblast byla v třetihorách mořským dnem a bylo zde nalezeno mnoho fosilních pozůstatků tehdejších živočichů. Měli jsme panoramatický výhled na soutok řek Morava a Dunaj společně se slavným hradem Devín. Mimo to jsme viděli několik zajímavých druhů rostlin a především vlhy pestré. Pozorování těchto barevných klenotů bylo odměnou za těžký výstup nahoru blátivým terénem. Pozdě odpoledne jsme dorazili do hotelu Hraniční Zámeček v obci Hlohovec nedaleko Lednice. Zde jsme zůstali tři noci. Hned po příjezdu musel Martin měnit náš autobus za menší model, který nám už zůstal do konce zájezdu. 


Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Konipas luční (Motacilla flava)
Stádo uherského stepního skotu
Panorama kolem hradu Devín v deštivém počasí

Den pátý

Tento den jsme téměř kompletně věnovali rostlinám. Měli jsme vyzvednout lokálního průvodce Karla, který by nám s výkladem ukázal dvě oblasti v Bílých Karpatech - Čertoryje a Pod zahradami. Během cesty jsem ale dostali defekt. Naštěstí se to stalo před obcí Petrov, kam jsme měli namířeno po prohlídce zmíněných rezervací. Zůstali jsme tedy zde a mohli si prohlídnout historické vinné sklepy, zatímco Martin měnil pneumatiku. V jejich výklencích hnízdili ptáky, například rehci domoví. Martin byl velice rychlý a díky němu jsme neztratili žádný čas a mohli jsme dorazit na botanicky zajímavé pahorky Bílých Karpat načas. Během Karlova výkladu jsem se snažil nalézt nové druhy ptáků pro náš checklist. Nejzajímavější byli lejsci bělokrcí na hnízdě a lindušky lesní. Počasí bylo deštivé, ale ve srovnání s ostatními částmi republiky pořád příznivé. Pochod v terénu byl nejdelší z celého zájezdu a všichni zúčastnění byli rádi za zasloužený odpočinek po večeři. 

Linduška lesní (Anthus trivialis)
Jedna z přibližně třiceti druhů orchidejí v Bílých Karpatech

Den šestý

Ráno před snídaní jsme s Davem nabídli možnost projít se kolem rybníka u hotelu a přidali jsme datla černého, orla mořského a kvakoše nočního do našeho seznamu. Později jsme se setkali s Josefem Chytilem, který nás měl provázet kolem zámku v Lednici. Objevovali jsme nádherné zahrady a stavby postavené za vlády Lichtenštejnů, například skleník a minaret. Nejzajímavější nové druhy pro naši výpravu byl čáp černý, včelojed lesní a ledňáček říční. Josef nám také  ukázal kolonii hnízdících kvakošů a volavek popelavých , která je ohrožena kormorány velkými, kteří zde začali hnízdit před několika lety. Posléze jsme se přesunuli do Mikulova, kde jsme měli oběd a prohlédli jsme si historické centrum města. Kdysi zde vládli Lichtenštejnové a Ditrichštejnové a během Druhé světové války se Mikulov přeměnil na centrum Vermachtu. Nejzajímavější ulicí je ta, kde se zachovali původní domy židovské populace, která zde byla velice početná. Pokusili jsme se najít také výra vyskytujícího se v okolí, ale bohužel zde se úspěch nekonal. Tenhle den byl zakončen volným časem v Lednickém parku, kde si každý přišel na své. Večer se k nám připojil Jiří ve Valticích, kde jsme měli možnost se mnohé naučit o pěstování a produkci vína ve zdejší vinařské akademii. A konečně, oslavili jsme narozeniny našeho neustále usměvavého průvodce pro Quest Nature tours, Dava Milsoma.


Poláci velcí (Aythya ferina)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Lyska černá (Fulica atra)

Den sedmý

Můj poslední den se skupinou byl zaměřen na kulturu.  Ráno jsme navštívili židovský hřbitov v Mikulově. Toto místo je velice známé kvůli své historii a atmosféře. Na nepříznivé počasí jsme se už během cesty adaptovali. Směřovali jsme na západ přes nejméně zalidněný kraj České republiky. Nedaleko Čížova nás čekala prohlídka pozůstatků Železné opony. Od skupiny jsem se oddělil v Telči, kde byla domluvena prohlídka centra a zámku. Trasa zájezdu končila Třeboní, Českým Krumlovem a Prahou mě nezbývalo než doufat, že záplavy nenarušili jeho průběh. 

Checklist zájezdu ukazoval, že jsme byli velice úspěšní - dohromady jsme pozorovali 111 druhů ptáků. Bylo potěšením pracovat s Davem Milsomem, který má úžasné zkušenosti s průvodcováním zájezdů zaměřených na přírodu, s Jiřím Mikulcem, který vždy srší dobrou náladou a dal mi příležitost vést skupinu, s Martinem Sázelem, který byl pro mě příjemným společníkem a jako řidič byl vždy skvěle připraven a nakonec se skupinou lidí ze Severní Ameriky, kteří měli mnoho otázek a chtěli se dozvědět co nejvíc o zemích střední Evropy.


Flora and fauna of the Carpathians 
Austria, Hungary, Slovakia and Czech Republic 2013
Quest Nature Tours/ Etours Travel


I am very pleased to write a report about the tour organised by Canadian travel agency Quest Nature Tours with Etours Travel from Czech republic. My job was to do the best I could as a guide and of course, show people as much as possible from the diversity of birds in Central Europe. The schedule of the the tour was focused not only on birding, but also on flowers and culture. To ensure the best quality of the visit to some places we invited several local guides, who could provide aditional information. 12 people arrived together with the guide leading the group for Quest Nature Tours, Dave Milsom. In Vienna, Jiří Mikulec as the owner of Etours Travel was with us and he also led the tour for last 4 days after I left. For the whole duration of our tour, Martin Sázel was our driver.

Day 1

We managed to pick up every person either from the airport or from the Westbahnhof station in Vienna before lunch. After that we had a lunch in Delta hotel, where we spend one night. In the afternoon we met Karl, a local guide who took us on the drive and walk around the best sighseeings in the capital of Austria. It included for example the Hundertwasserhaus, Hofburg and Stephansdom. But we learned a lot also about the very beginning of history of Vienna, the Danube river and the Habsburg monarchy. After the city tour we visited the oldest restaurant in Vienna, Griechenbiesl to have a dinner. Day 2

In the morning we left the hotel and arrived to Schönbrunn, where I started my quest for finding the local birds and showing them to people from North America. We started the walk near the palace in the gardens. We saw mainly the common species of passerines - The Great and Blue Tits, House Sparrows, Blackbirds and lots of Carrion and Hooded Crows. The most interesting species was the Syrian Woodpecker, which was very close and it was a target for many people on this trip. After the walk there was a guided tour inside of the palace and we ended our programm in Vienna in the restaurant nearby. Jiří left us and I was leading our group to Burgenland, the province well known for the wine production and the Neusiedl Lake. We arrived to Illmitz, a town very close to the lake and got an accomodation in the Johannes Zeche hotel. The area near Illmitz is one of the best locations for birders in the centre of Europe. Right after our arrival we drived to the first location near the town, where we saw some very interesting species. The Pied Avocet and Black-winged Stilts were nesting, there were the Greylag Geese everywhere and more species were also possible to see. The most appreciated were the two Curlew Sandpipers, probably the last individuals in this area before their migration. Unfortunately, the weather was not with us and storm started very nearly after our arrival. 

Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus)
The Great Tit (Parus major)
The Common Starling (Sturnus vulgaris)
The young House Sparrow (Passer domesticus)
Greylag Geese (Anser anser) and Mute Swans (Cygnus olor) at the first location near Neusiedl Lake

Day 3


This day was completely reserved for birdwatching near the vast Neusiedl Lake, which is one of the biggest lakes in the Central Europe (36 kilometers long). It also one of the finest locations covered mostly by salty plains in the world. You can find marshes, reeds and smaller lakes in the areas around the main lake. We left our hotel before the breakfast to visit one of the finest locations with presence of Great Bustards in Central Europe. The natural reserve is located near the village Andau, which is famous for its Bridge at Andau. It was a place, where thousands of Hungarian people escaped to Austria during the Hungarian revolution in 1956. Getting up early was a good idea for those, who wanted to see the biggest bird of Europe and one of the heaviest flying birds in the world. We also saw some birds species adapted for the meadow habitats, as the Whinchat and Skylark. The observation of Great Bustards was exciting and together we saw 7 individuals, mostly males. One of them was even displaying to females. Below I present photos from my expedition to this area before our tour.


Great Bustards (Otis tarda)

After the breakfast we continued our exploring of the area near Illmitz. Our first stop was at the harbour, where we enjoyed the abundant population of reed birds including the Sedge and Great Reed Warbler, Reed Bunting, Beerded Reedling and the Penduline Tit. On our way back we visited the wonderfull location near the city again. It was a pleasure to observe the nesting pairs of Pied Avocets and Black-winged Stilts, three species of plovers, Redshanks, Red-crested pochards and other species. Before travelling to the next location with the highest watch tower in this area we visited the infocentre, which is very well equipped. There was a picnic in our schedule for this day, but thanks to that we were able to spend more time in the field and we found some other interesting species. The Grey Plover was a rare one in the beginning of June and it was probably heading north for the breeding locations in the Arctic. This area is very suitable for the Hoopoe, but we were lucky just at the last one of our busy birdwatching day. The checklist completed before the dinner was really impressive - we saw 80 species of birds in one day. With the employees of the hotel I arranged the wine tasting for those, who were interested in quality of wines from Burgenland.


The Whinchat (Saxicola rubetra)
The Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
The Red-crested Pochard (Netta rufina)
The Greylag Geese (Anser anser)
The Pied Avocet (Recurvirostra avosetta)

Day 4

We visited 4 countries on our fourth day. In the morning we left our hotel Johannes Zeche with the White Stork nest on the roof and travelled to Hungary. There we explored the reeds and marshes around Neusiedl Lake from a different view. Unfortunately, the weather was very different from day 3 and we were forced to spend quite a lot of time in our bus. Despite of that we saw some stars of this day - the Imperial Eagle and the Pygmy Cormorant. There was a beautiful herd of Hungarian Steppe Cattle nearby, which is the old breed with the history from the 9th century. On our way to Slovakia we stopped near the Esterhaza palace in Fertőd, which is often called as the "Versailles of Hungary." The famous composer Joseph Haydn spend a lot of time here. As we were heading north, the news about floods in Czech republic were the main topic. In heavy rain we made a short drive around Bratislava and arrived to Devínska Kobyla near town Devínska Nová Ves. 

This location was part of the bottom of the Tertiary ocean and lots of fossils were found here. We had a panoramic view to the confluence of rivers Morava and Danube and to the famous Devín castle. Apart from that, we found some interesting flowers and mainly, the European Bee-eaters. These colourful jewels were the reward for the difficult walk in the muddy conditions. In the late afternoon we started our journey to hotel Hraniční Zámeček in village Hlohovec. We were planning to stay 3 nights there and visit the interesting places of the surrounding region. After the arrival we changed our bus from big one to the smaller model.


The White Stork (Ciconia ciconia)
The Western Yellow Wagtail (Motacilla flava)
The Hungarian Steppe Cattle
The panorama of Devín castle in the rain

Day 5

This day our programm was almost completely focused on plants. We were supposed to pick our local guide Karel up and then travel to two locations -Čertoryje and Pod zahradami. Unfortunately, our new bus was not cooperating with us and after only a half an hour of drive we had a punctured wheel. But on the other side, it happened just before the village called Petrov, which we were planning to visit after the botanical tour. So we stopped here and Martin started to change the tire. He was very quick and thanks to him we were able to continue further only after one hour. During this time we explored the area of traditional wine cellars in Petrov and saw also some birds, for example nesting Black Redstarts. The rest of the day we spend by looking for the rare orchids and other plant species of the White Carpathians. While Karel was talking about flowers, I was trying to find some new bird species to our list. The most interesting was the nest of the Collared Flycathers and the Tree Pipit. The weather was still not very friendly, but it was much better in comparison to the rest of the country. This day we had the longest walk of our tour and everybody was happy to have some rest in the hotel after the dinner. 


The Tree Pipit (Anthus trivialis)
One of about 30 species of orchids in White Carpathians

Day 6

In the morning we offered an optional walk around the pond near our hotel. We added the Black Woodpecker, the White-tailed Eagle and the Night Heron to our list. After the breakfast we met Josef Chytil, who took us to the park near Lednice chateau. We explored the beautiful gardens and buildings owned before by the Liechteinstein family, as the Chateau Greenhouse and the Minaret. The most interesting species in the park were the Black Stork, the Honey Buzzard and the Common Kingfisher. Josef showed us also the colony of Grey and Night Herons endangered by the Great Cormorants, which started to nest here few years ago. After the walk in the park we moved on to Mikulov, where we had lunch. This town is famous for its history - it was owned by the Liechtenstein and Dietrichstein family and it was the centre of Vermacht during the Second World War. The most interesting street is the one with old houses of people from a big Jewish population. We also tried to find the Eagle Owl nest in the quarry behind the town, but the young owls were already out of their nest. This day was finished by the free time in the gardens near Lednice chateau, where everybody could find something interesting to see. After that, Jiří arrived to historical wine cellar in Valtice, where we had a lecture about wine academy and production connected with tasting of the best wine types from this area. And finally, we celebrated the birthday of Dave Milsom, our kind and always smiling guide for Quest Nature Tours.


The Common Pochards (Aythya ferina)
The Grey Heron (Ardea cinerea)
The Eurasian Coot (Fulica atra) on the nest

Day 7

My last day with our group was focused completely on culture. In the morning, we visited the Jewish cemetery in Mikulov. This place is very famous for its atmosphere and a long history. The weather was still unfriendly, but we got used to it during our tour. We were moving west through the the region with the smallest population in Czech republic. Our next stop was the Iron Curtain, or better to say the last remaining piece of it near the village Čížov. I ended my guiding of this tour in Telč, where we visited the centre and the castle. The others travelled to Treboň, Český Krumlov and Prague and I hope the bad weather and floods didn't disturbe the rest of their trip too much. 

The checklist of this tour shows, that we were very successful - together we saw 111 species of birds. I enjoyed working with Dave Milsom, the man with the great experience with nature and travelling, Jiří Mikulec, who is always in a good mood and gave me the great opportunity to lead this group,
Martin Sázel, the one that knew everything about our road to the next location and was a very friendly companient for the journey and of course with the people on our tour, who were always interested in everything around them and it was a pleasure to show them nature and culture of Central Europe. 


1 comment:

  1. Překontrolovat eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Výměna kdekoli Váš čas je drahý. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    ReplyDelete