Search (Vyhledávání)

Wednesday, May 1, 2013

Foto měsíce (Photo of the month)Duben 2013

V dubnu se povedlo mnoho zajímavých fotografií, vybírám ale jednu, která se týká přímo mého vědeckého výzkumu. Vznikla v Moravském krase během odběrů tkání pro analýzu DNA u netopýrů s ohledem na syndrom bílého nosu. Zde je zachycen vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). April 2013

During this month I took a lot of interesting photos, but I decided to publish one linked with my research topic. It was taken in Moravian Karst  during collection of tissue samples for DNA analysis with focus on white-nose syndrome. There is a lesser horseshoe bat on the photo (Rhinolophus hipposideros).

No comments:

Post a Comment