Search (Vyhledávání)

Wednesday, January 2, 2013

Foto měsíce (Photo of the month)


Prosinec 2012

Poslední den roku 2012 jsem strávil v Moravském krasu, kde vznikla také poslední fotografie měsíce. Zachycuje sklaní strop Rytířské jeskyně, jediného jeskynního hradu v České republice s výškou 17 metrů. Byla obydlena už v pravěku a dodnes se zde zachovali zbytky kamenného opevnění. 


December 2012

I spent the last day of the year 2012 in the Moravian Karst, where I took the last photo of the month. It shows the rock ceiling of Rytířská jeskyně, which is the only cave castle in Czech republic with height of 17 meters. It was inhabited from the prehistory and today you can find there remains of fortification.

No comments:

Post a Comment