Search (Vyhledávání)

Sunday, September 30, 2012

Foto měsíce (Photo of the month)


Září 2012

Foto září jsem pořídil na samém závěru tohoto měsíce v oboře Holedná v Brně. Pohybují se zde volně daňci evropští (Dama dama), které jsem tedy mohl fotit v jejich téměř přirozeném prostředí (jak víme, pochází ze Středomoří).


September 2012

The photo of september was taken at the end of this month in Holedná game reserve in Brno. The fallow-deers move freely here so I could take photos almost in their natural habitat (but we know that the original range is in the Mediterranean).

No comments:

Post a Comment