Search (Vyhledávání)

Friday, August 10, 2012

Foto měsíce (Photo of the month)


Červenec 2012
Výběr fotografie měsíce přichází poněkud později kvůli mé cestě na Madagaskar. Pro ucelenost fotogalerie ze vzrušujícího ostrova na rovníku jsem se rozhodl tentokráte pro krajinku z okolí Studence. Ne žeby nebyli v záloze fotky zvířat (třeba čápa černého), ale znáte to -je třeba se řídit intuicí.July 2012
Choosing a photo of the month comes a little bit later because of the stay on so long expected Madagascar. For the unity of photogallery from this exciting island situated on the equator I decided to publish a country near Studenec. I have some photos of animals (for example the black stork) in reserve, but you know how it goes -you should consider your intuition.

No comments:

Post a Comment