Search (Vyhledávání)

Monday, December 5, 2011

Evoluční specialisti na planetě Madagaskar : Intro (Evolutionary specialists on the planet Madagascar : Introduction)

(English version at the end of article)Madagaskar je nejstarším a zároveň čtvrtým největším ostrovem světa. Z evolučního hlediska je světem sám pro sebe, protože je od jakékoliv pevniny oddělen už přibližně 85 milionů let. Za tuto dlouhou dobu se na ostrově vyvinuli jedinečné formy živočichů, které se nevyskytovali nikde jinde. Když se vrátíme zpátky v čase, tak objevíme sloní ptáky, pestrý rozmach savců, nebo jedny z nejpodivnějších dinosaurů vůbec. Jestli se mám rozhodnout, jakým tématem otevřu svůj blog o evoluční zoologii, bude to právě seriál o evoluci obratlovců na Madagaskaru -evolučním divadle snů“.

Ostrovy jsou pro zoology živé laboratoře, ve kterých nacházejí důkazy o evolučních principech na každém kroku. V důsledku dlouhodobé izolace je zde možné studovat speciaci a diverzifikaci druhů mnohem lépe, než na pevnině. Vytváření ojedinělých genofondů taxonů obývajících omezená a oddělená území vede k vysoké míře endemismu a vzniku jedinečných morfologických nebo etologických znaků. 

Ostrovní evoluce funguje na genetické úrovni podobně jako princip šlechtění domácích zvířat. Při něm dochází k cílenému křížení jedinců s určitými znaky a tím se vytvářejí oddělené genofondy ras a plemen. Izolace dvou linií v tomhle případě není geografická, ale uměle vytvořená selekcí prováděnou člověkem. Živočichové na ostrovech jsou naopak vystaveni křížení uvnitř malých populací v důsledku geografické izolace a po určité době se z nich stávají různé druhy. Tato doba trvá miliony let, na rozdíl od šlechtění, které tenhle proces mnohonásobně urychluje. Veliký vliv adaptivní radiace (jinými slovy disperze) u ostrovních druhů ale vede k podobnému výsledku, kdy z jednoho předka vznikne mnoho různých forem. Díky tomu je evoluce na ostrovech lépe pozorovatelná a nabízí jasnější příklady pro pochopení, než na pevnině.
Následující příspěvek, kterým zahájím seriál, bude věnován sloním ptákům, kteří ještě v 17. století kráčeli po Madagaskaru a byli největšími ptáky v historii naší planety.


Madagascar is the oldest and the fourth biggest island on Earth. From evolutionary point of view, it is a world apart because of its approximate 160 milion years long isolation. During this time a unique creatures have evolved and if we go back in time, we will find elephant birds, great diversity of mammals or a group of the weirdest dinosaurs ever. If I have to choose, I pick animal evolution on Madagascar, which is the evolutionary theatre of dreams, as a great topic to start with.


Islands represent a living laboratories for zoologists, where they find proofs of evolution all around them. In case of long time isolation the study of speciation and diversification is much easier than on the mainland. Existence of separate and unique gene pools leads to a high level of endemism and new morphological and ethological features.


Evolution on islands is from the genetic point of view very similar to the principle of animal breeding. The existence of separate gene pools is achieved by artificial selection of individuals with particular features. The isolation of two branches is in this case not geographical and exists only because of isolated gene pools created by breeders. However, on islands there are geografically isolated populations of animals and after milions of years of separate breeding they come to a point, when they can't interbreed any more. Artificial breeding achieved by breeders is much faster than evolution with its speed, but because of great adaptive radiation (or dispersal if you want) on islands we can see a very similar effect here and it's clearly easier for observation than on the mainland.


The first article in the Madagascar serial will be about elephant birds, the largest avians in the history of Earth, which roamed there until 17. century.

No comments:

Post a Comment